Καταχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr Διαδικασίες Καταχώρησης

H Inet Hellas έχει θεσπίσει 3 κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία του Μητρώου Ονομάτων Χώρου με κατάληξη co.gr.

Γενικός Κανονισμός Καταχωρήσεων

Κανονισμός Sunrise Period

Κανονισμός Who isDomain Name Registration co.gr Registration Policies

General Registration Policy

Sunrise Period Registration Policy

Who is Policy